• Slimmer, sneller en beter bouwen in 5 stappen

  Slimmer, sneller en beter bouwen in 5 stappen

 • 1

5D Stappenplan: Slimmer, sneller en beter bouwen.

Een gedroomd eindresultaat dat aan al uw verwachtingen voldoet. Dat is alleen mogelijk als elke fase van eerste schets tot onderhoudsplan nauwkeurig op elkaar is afgestemd. Daarom beheersen wij dit proces van a tot z. U als opdrachtgever profiteert van een gestroomlijnd en zo zorgeloos mogelijk traject. Wij vatten dit samen in het Hecon 5D Stappenplan. Hiermee bouwt u slimmer, sneller en beter.

Het 5D stappenplan: alles onder één dak!

Het 5D stappenplan is een in de praktijk beproefde methode die in de afgelopen jaren door Hecon is ontwikkeld. In vijf stappen (dromen, denken, durven, doen en doorzetten) werkt Hecon in een project-overstijgende samenwerking met de partners aan het realiseren van een digitaal plan. Dit geeft vooraf inzicht in opzet en kosten.
Door middel van het gezamenlijk opzetten van het BIM-model en een uitvoering volgens de Lean-principes wordt gezocht naar het minimaliseren van verspilling, de reductie van kosten en het verhogen van kwaliteit en snelheid van uitvoering. Zodoende wordt de ideale mix gevonden tussen kwaliteit, planning, kosten en haalbaarheid.

 • DROMEN  Samen vertalen wij uw droom naar een eerste ontwerp met financiële onderbouwing.

  Read More
 • DENKEN  We leggen vast wat we gaan realiseren. Hierop volgt de officiële opdrachtbevestiging.

  Read More
 • DURVEN  We vragen de omgevingsvergunning aan, waarna we kunnen starten met de bouw.

  Read More
 • DOEN  Alle dromen, plannen en voorbereidingen worden omgezet in een tastbaar gebouw.

  Read More
 • DOORZETTEN  Een meerjarig onderhoudsplan geeft u een helder inzicht in de verwachte onderhoudskosten op korte én lange termijn.

  Read More
 • 1
 
 

Het eerste ontwerp

Samen vertalen wij uw droom naar een eerste ontwerp met financiële onderbouwing. Ook toetsen wij de bestemming, welstand en haalbaarheid. Zo onderzoeken we of uw gewenste bouwwerk, de gekozen locatie en het budget bij elkaar passen. U krijgt doorgerekende scenario’s, een helder financieel beeld en een grafische voorstelling. Deze fase sluiten we af met een intentieverklaring. Mochten we samen tot de conclusie komen dat de dromen niet realiseerbaar zijn, dan nemen we afscheid van elkaar zonder dat daar voor u kosten aan verbonden zijn.

Wat we gaan realiseren

We leggen exact vast wat we gaan realiseren. De eerder uitgedachte digitale presentatiemodellen worden bouwtechnisch verder uitgewerkt en getoetst, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid, klimaatbeheersing en bouwbesluit. We willen later niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Deze fase resulteert in een complete aanbieding met daarin o.a. het ontwerp, bouwtekeningen, uitgebreide technische beschrijving, toetsverslagen, extra opties en prijsopgaven. Hierop volgt de officiële opdrachtbevestiging.

Verder met het 3D BIM model

De informatie uit de denkfase implementeren we in het 3D BIM-model. In samenwerking met de partners maken wij de werk- en detailtekeningen klaar, evenals alle andere stukken die nodig zijn voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. Nadat we deze bij de gemeente hebben ingediend en alle wettelijke procedures zijn doorlopen, wordt de omgevingsvergunning verleend. We kunnen starten met de bouw!

Een tastbaar gebouw

Alle dromen, plannen en voorbereidingen worden omgezet in een tastbaar gebouw. De bouwpartners stellen de Lean-planning op. Elke partij kent zijn verantwoordelijkheden en weet wanneer er wat van hem wordt verwacht. Dat geeft rust op de bouwplaats, continuïteit en respect voor elkaars werk. Tijdens de bouw besteden wij veel aandacht aan netjes werken, duidelijke communicatie en afstemming met de gebruiker. Zeker bij gebouwen ‘in bedrijf’ en renovatie ‘in bewoonde staat’ is dit essentieel. Zorgvuldigheid tot en met de oplevering.

Vastgoed beheren

Vastgoed realiseren vergt veel tijd, geld en energie. Om te zorgen dat deze forse investeringen zich blijvend uitbetalen, is doorzetten cruciaal. Met een meerjarig onderhoudsplan bieden wij waardebehoud van uw vastgoed. U krijgt helder inzicht in de verwachte onderhoudskosten op korte én lange termijn. Hiermee blijft uw pand tot in lengte van jaren in optimale conditie. Na de oplevering blijft Hecon natuurlijk nog een aantal jaar betrokken. Wij laten u en uw vastgoed niet zomaar los!

 

5D Projecten waar we trots op zijn

Door de jaren heen hebben wij meer dan 100 bedrijfspanden gebouwd. Keer op keer bewees Hecon zich als fijne, meedenkende en vooral vakkundige bouwpartij voor élke ondernemer.